2 Niedziela zwykła - 20.01.2019

1. W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższy piątek, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Pan również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

2. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenie i zapraszamy do szczególnej modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków podczas Mszy Świętych i w osobistych modlitwach.

3. W sobotę swoje imieniny obchodzić będzie s. Angela. Msza św. imieninowa o godz. 7.00. Polecamy siostrę państwa modlitwie.

4. Trwa okres ferii zimowych. Zachęcamy rodziców, aby zatroszczyli się o możliwość uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii dzieci i młodzieży biorących udział w różnych formach wypoczynku zimowego.

5. Polecamy kolejny numer ECHO BAZYLIKI – w którym jest wydrukowane sprawozdanie duszpasterskie Księdza Proboszcza za rok 2018.

6. Szanownym Jubilatom i Solenizantom obchodzącym swoje uroczystości w tym tygodniu składamy najlepsze życzenia.