Druga Niedziela po Bożym Narodzeniu - 5 stycznia 2020

1. Jutro przeżywać będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywaną świętem Trzech Króli. Msze św. w naszej bazylice sprawowane będą według porządku niedzielnego.

2. Jutro, o godz. 14.00, zapraszamy na Mszę św. w kaplicy CFD, w domu rekolekcyjnym, członków grup apostolskich działających przy naszej parafii - Sodalicji Mariańskiej, Apostolstwa Modlitwy Mężczyzn, Straży Sanktuaryjnej, Rady Parafialnej, ministrantów i lektorów.

3. Kontynuujemy odwiedziny duszpasterskie, czyli kolędę. Szczegółowy plan kolędy jest wywieszony w gablocie parafialnej i zamieszczony na stronie internetowej parafii. W dni powszednie kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty o godz. 10.00. Prosimy, aby na czas kolędy stół był nakryty białym obrusem, na którym powinien stać krzyż i zapalne świece oraz naczynie z wodą święconą. Bardzo prosimy, aby w czasie wizyty duszpasterskiej obecni byli wszyscy domownicy.

4. Rodziny, które w czasie kolędy były nieobecne, lub zostały przypadkowo pominięte, a życzą sobie odwiedzin kapłana, odwiedzimy w czasie kolędy dodatkowej, w przyszłą niedzielę, 12 stycznia, od godz. 15.00. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

5. Ze względu na kolędę kancelaria parafialna czynna będzie w czwartek, wyjątkowo, w godz. 17.00 - 18.00.

6. Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem rozumienia Pisma św. zapraszamy na kolejne spotkanie „Kręgu biblijnego” wyjątkowo w sobotę, 11 stycznia. Rozpoczęcie o godz. 17.45 w kaplicy fatimskiej.

7. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta kończy liturgiczny obchód świąt Narodzenia Pańskiego.

8. W przyszłą niedzielę składka przeznaczona będzie na inwestycje w naszej parafii.

9. Wszystkim parafianom i sympatykom naszego kościoła, jak również solenizantom i jubilatom nadchodzących dni, życzymy obfitości Bożych darów oraz Bożej opieki w codziennym życiu.